Terrier Durmersheim, 29.6.14

R: C. Rossier (CH)

DH-R 59 Jug I´m the Joker du Haillet des Corneiredes V1 JVDH JCAC JBOB 2
DH-R 60 Zwi I´m the Gigolo du Haillet des Corneiredes V1 VDH RCAC 1
DH-R 62 Cha FraDiavolo of Fair Play V1 VDH CAC BOB BIG 7
DH-H 61 Jug Ice Queen du Haillet des Corneiredes V1 JVDH JCAC 1
DH-H 63 Off French Kiss of Fair Play V1 VDH CAC 3