CACIB Chemnitz, 13.4.2014

Richter: Hans Erich Schneider

Klasse Name des Hundes Ergebnis Punkte
GH-R Jug Henry v Kiebitzsee SG2
Elan vd schönen Bergen V1 JVDH JCAC JBOB 2
Zwi Artemis vd schönen Bergen V1 VDH 1
Cha Quinn vd schönen Bergen V1 VDH CAC CACIB BOB 4
Geb Manto vd schönen Bergen V1 VDH RCAC RCACIB 1
Off Czako v Gockelhof SG1
GH-H Jug Anne v Hammatal fehlte
Hanny v Kiebitzsee V3
Apple Mint v Auerswalder Teich V1 JVDH JCAC 1
Harmony vd schönen Bergen V2 RJVDH RJCAC
Zwi Bisheneli Edinstvennaya Dlya Rubii V1 VDH 1
Cha Sasquehanna Ewka V1 VDH CAC CACIB 3
Off Zilly v Hammatal V2 RVDH
Chantra v Gockelhof SG4
Agria Popcorn V3
Yasmin vd schönen Bergen V1 RVDH RCAC RCACIB 1
DH-R Jug Darsy Z Ergardu V1 JCAC JBOB 2
Wayn vd schönen Bergen V2 RJVDH RJCAC
Cha Hugo vd schönen Bergen V1 VDH 1
Off Jago vd schönen Bergen V1 VDH CAC CACIB BOB 4
Nevon Star Franke V2 RVDH RCAC RCACIB
DH-H Jug Violetta vd schönen Bergen V1 JCAC JVDH 1
Cha Nele vd Färberfelsen V1 VDH 1
Geb Casey Z Elgardu V1 VDH 1
Zita v Goldacker V2 RVDH
Off Yogi vd schönen Bergen V1 VDH CAC CACIB 3
Deborah v Goldacker V2 RVDH RCAC RCACIB